Ambulancia letecko-lekárskeho centa (AeMC) – MUDr. Martina Nagyová

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej ambulancii poskytujeme zdravotnú starostlivosť v špecializáciách leteckého lekárstva vrátane kardiológie.

Vykonávame vstupné a periodické letecké lekárske prehliadky leteckého personálu a vydávame lekárske osvedčenia 1., 2. triedy a LAPL  pilotom s kvalifikáciou:

 • doprava (ATPL),
 • komerčný (CPL) a súkromný pilot lietadla (PPL),
 • pilot ľahkých lietadiel (LAPL),
 • pilot klzáka – klzák (SPL, GLD),
 • pilot balóna (BPL),
 • pilot ultraľahkého lietadla (ULL, SLZ),
 • pilot paraglidu (PK, PG, MPK, MPG),
 • závesný klzák (ZK, MZK),
 • parašutisti,
 • riadiacim letových činností (3.trieda)
 • a palubným sprievodcom (CC).

V odborných ambulanciách sú vyšetrovaní aj príslušníci silových zložiek, klienti Pracovnej zdravotnej služby a bežní pacienti podľa objednania.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Martina Nagyová
Sestra: PhDr. Mária Gendová, Anna Orság Husťáková, Eva Kovalova

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 7. poschodie.
Kontakt: 055/6130-751