Veľkosť textu

Kontaktný e-mail

Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie nám môžete zaslať na e-mail: podatelna@nsmas.sk

BA - Satinského 1 / budova nemocnice

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.,

Satinského 1, 811 08 Bratislava

tel. Centrálny recepčný pult:  

  • 02 / 3261 - 1111
  • 02 / 3261 - 1112
  • 02 / 3261 - 1113
  • 02 / 3261 - 1114
 

 

BA - Pribinova

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.,

Prevádzka: Bratislava - Pribinova

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

BA - Satinského 1 / budova polikliniky

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.,

Satinského 1, 811 08 Bratislava

tel. Centrálny recepčný pult:

  • 02 / 3261 - 1237

 

BA - Národná Rada

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.,

Prevádzka: Bratislava - Narodná Rada

Námestie Alexandra Dubčeka 4809/1, 811 01 Bratislava