Ambulancia všeobecného lekárstva –  MUDr. Daniela Lörincová-Budinská.

Naša a ambulancia sa zaoberá základnou posudkovou činnosťou, diagnostikou, liečbou a prevenciou pacientov a ich edukáciou. Vykonávame základné vyšetrenia, medzi ktoré patria odbery biologického materiálu (moč, krv, spútum, stolica), vyšetrenie pomocou EKG či preventívne prehliadky. S pacientami komunikujeme aj telefonicky. Okrem základných vyšetrení poskytujeme aj špecializované úkony: Lekár:  MUDr. Daniela Lörincová-Budinská.Sestra: Helena Karabinová, Viac informácií…

Hematologická a transfúziologická ambulancia – MUDr. Monika Rychvalská

Naša ambulancia zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s chorobami krvi a krvotvorných orgánov. Poskytujeme: Lekár: MUDr. Monika RychvalskáSestra: Mária Farkašová DiS Nájdete nás: Murgašova 1, Košice, budova Polikliniky, Blok A, 1. poschodie.Kontakt: 055/61 30 822E-mail: maria.farkasova@nsmas.sk , monika.rychvalska@nsmas.sk

Preventívne centrum a Pracovná zdravotná služba (PZS)

Letecko – lekárske centrum (Aeromedical centrum) Naše Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba zabezpečuje pre zamestnávateľov preventívne a ochranné opatrenia z hľadiska pracovných podmienok a zdravia zamestnancov v súlade so zákonmi: Z. č. 124/2006 Z.z., Z. č. 355/2007 Z.z. a s vyhláškou č. 292/2008 Z.z., pre letecký personál služby Letecko-lekárskeho Viac informácií…