Psychiatrická ambulancia – MUDr. Ivan André, PhD., MPH, MHA

V našej psychiatrickej ambulancii poskytujeme krátkodobú, ako aj dlhodobú, systematickú ambulantnú starostlivosť pre  pacientov s duševnými poruchami. Tiež poskytujeme konziliárne služby pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici. Vykonávame diagnostiku i liečbu všetkých typov duševných porúch, vrátane laboratórnych odberov a podávania liekov, podávaných aj injekčnou formou. V prípade mimoriadne vážnych stavov zabezpečujeme umiestnenie chorých v lôžkových psychiatrických Viac informácií…