Hematologická a transfúziologická ambulancia – Doc. MUDr. Viera Fábrayová, CSc., mim. Prof.

Hematologická a transfuziologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou hematologických chorôb, ako aj problematikou darcovstva krvi a imunohematologických problémov. Poskytujeme: Lekár: Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim.prof.Setra: Erika Vaňková Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.Kontakt: 02/3261-2024

Hematologická a transfúziologická ambulancia – MUDr. Zuzana Kobzová

Hematológia a transfúziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi, jej jednotlivých zložiek a krvotvorných orgánov. Naša ambulancia vykonáva diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek, s ochoreniami kostnej drene, s vrodenými aj získanými poruchami zrážania krvi a zaoberá sa sledovaním antikoagulačnej liečby. Vykonávame Viac informácií…