Veľkosť textu
 • Kód zmluvy: T_NSM_D
 • Rok zmluvy: 2010
 • Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o nájme lekárskeho prístroja
 • Dodávateľ / Odberateľ: Roche Slovensko,s.r.o.
 • IČO dodávateľa / odberateľa: 35887117
 • Predmet zmluvy: Nájom lekárskeho prístroja Cobas e 411 disc
 • Dátum platnosti: 03.11.2010
 • Dátum podpisu: 03.11.2010
 • Dátum platnosti do: 12.07.2012
 • Suma: -
 • Poznámka: -
 • PDF príloha: 51ff7474dfe4d-T_NSM_D_1_Roche Slovensko, s.r.o_dodatok k zmluve o nájme_1.pdf