Veľkosť textu
Zmluvy Nemocnica Svätého Michala, a.s. od 1.1.2011 zverejňuje na stránke www.crz.gov.sk ( Centrálny register zmlúv ).
Search

Kód zmluvy Predmet zmluvy Dátum podpisu Zmluva PDF
T_NSM_D Poskytovanie ZS 24. 06.2013
NSM Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti 24.07.2013 51f79ac5d8718-VšZP_dodatok_13_platnosť_01_07_2013.pdf
NSM Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 24.06.2013 51f79c8988591-ZP+Dovera_dodatok_4_platnosť_01_07_2013.pdf
NSM Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 08.07.2013 51f79f0e67443-ZP_Union_dodatok_8_od_01_07_2013.pdf
NSM rozsah a úhrada zdravotnej starostlivosti 27.09.2013 524d56033f844-T_NSM_D_14 k zmluve č.61NSP2000411.pdf
NSM Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 15.10.2013
NSM Zmena zmluvnej strany na strane prevádzkovateľa v zmluve o poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci č.20091218 15.10.2013
NSM Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 14.10.2013
NSM Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 06.11.2013
NSM Poskytovanie odborných činností pri klinickom skúšaní liekov 25.11.2013
NSM Poskytovanie ZS 16.12.2013
T_NSM_D Klinické skúšanie/AMG 145/ 27.12.2013
NSM Poskytovanie odborných činností pri klinickom skúšaní liekov 27.01.2014
T-NSM-D Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 29.01.2014
NSM Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 31.01.2014
NSM Poskytovanie dopravy ako služby súsvisiacej s poskytovaním ZS 25.02.2014
T_NSM_D klinické skúšanie/CSPP100F2301/ 09.04.2014
NSM Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 16.04.2014
NSM Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 30.04.2014
NSM Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 30.04.2014
Strana 1 z 6