Veľkosť textu

Verejné obstarávania

Koncesia na automaty-Vyzva na obchodnu sutaz - 2013-01-24

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber koncesionára na prevádzkovanie nápojových a kusových automatov pre pacientov nemocnice a zavedenie kreditného systému v rámci poskytovania teplých nápojov pre zamestnancov nemocnice.

Podklady na stiahnutie

S úspešným uchádzačom bude koncesná zmluva uzavretá najneskôr do 28.02.2013.

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH
predseda predstavenstva a.s.
generálny riaditeľ a.s.