Psychologické vyšetrenie (psychotesty) na žiadosť lekára

Published by Nemocnica sv. Michala on


Psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť obvodného lekára, alebo lekára špecialistu (odbory ako psychiatra, neurológia, algeziológia, dermatológia, gastroenterológia, gynekológia a podobne).

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • výmenný lístok od lekára
  • kartičku poistenca
  • okuliare na čítanie (ak používate)

Psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára prepláca poistencom zdravotná poisťovňa.

Psychodiagnostické vyšetrenia na súkromné, prípadne pracovné účely, je možné absolvovať za poplatok podľa aktuálne platného cenníka.