Psychologické vyšetrenie na výzvu sociálnej poisťovne (invalidný dôchodok)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Psychodiagnostické vyšetrenie na základe výzvy sociálnej poisťovne, alebo na základe žiadosti iného lekára posudzujúceho pridelenie invalidného dôchodku.

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • rozhodnutie/výzvu sociálnej poisťovne o posúdení psychického stavu
  • doklad totožnosti
  • okuliare na čítanie (ak používate)