Nácvik relaxačných metód (Autogénny tréning)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Nácvik jednoduchých relaxačných techník zameraných na sebareguláciu, účelom ktorých je uvoľnenie tela a mysle. Skupinové prípadne individuálne nácvikové sedenia so psychológom vedú k zvládnutiu techník a následne ich samostatnému využívaniu.

Zdravotné poisťovne preplácajú svojim poistencom 10 sedení. V tomto prípade je potrebné na prvé sedenie so sebou priniesť kartičku poistenca, prípadne výmenný lístok ak Vás odosiela lekár.

Sedenia je možné hradiť aj súkromne priamou platbou podľa aktuálne platného cenníka nemocnice.