Ambulancia zubného lekárstva – MUDr. Ginelli Gabriel (KR PZ Košice)

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej ambulancii zubného lekárstva sa zaoberáme prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení dutiny ústnej.

Medzi naše najčastejšie liečebné činnosti patrí preventívna stomatológia i výkony spojené s najrozšírenejším civilizačným chronickým ochorením, ktorým je zubný kaz a liečbou jeho následkov. Zaoberáme sa tiež drobnými chirurgickými zákrokmi a náhradou chrupu či rekonštrukciami v podobe protetickej stomatológie.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Ginelli Gabriel
Sestra: Ručová Ivana

Kontakt

Nájdete nás: dislokované pracovisko pri KR PZ, Kuzmányho 8, 040 01 Košice.
Kontakt:
E-mail: