Veľkosť textu

Obchodné meno/názov: Kosma, o.z.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42416167

Adresa/sídlo: Cintorínska 16 , 811 08 Bratislava

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A 

b) Daňové priznanie typu B 

3. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb 

 

Ďakujeme.