Veľkosť textu

Všeobecné ambulancie - ZS Bratislava

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Bačová Libuša +

    

  Ďalší lekári:

  Sestra: Darina Velšmídová

  Adresa: Bratislava, Cintorínska 3/B

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Cajchanová Annamária (Prevzala ambulanciu po MUDr.Vorobelovej Silvii, MPH) +

    

  Ďalší lekári:

  Sestra: Patricia Stipulová

  Adresa: Bratislava, Cintorínska 3B 1.poschodie

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Frajbergová Michaela / PREVENTÍVNE CENTRUM / +

    

  Ďalší lekári:

  Sestry: Mgr. Dana Lukovicsová, Dipl.s.Vlasta Pribišová, Mgr. Katarína

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Helienková Katarína +

  Vážení pacienti,


  v súčinnosti s ukončením pracovného pomeru všeobecného lekára,

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Ida Fendeková +

   

  MUDr. Ida Fendeková neordinuje od 27 .9.2022 do 28.9.22 t.j.

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Maláková Mária +

    

  Ďalší lekári:

  Sestra: Alena Himičová

  Adresa: Bratislava, Cintorínsku 3B

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Novák Peter +

    

  Ďalší lekári:

  Sestra: Mária Kamencová

  Adresa: Bratislava, Cintorínsku 3B

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Petrášová Dagmar +

    

  Ďalší lekári:

  Sestra: Bradňanová Blažena

  Adresa: Bratislava, Cintorínsku 3B

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Šikula František +

    

  Ďalší lekári:

  Sestra: Eva Tóthová

  Adresa: Bratislava,

  Lokalizácia:NR SR

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Soňa Hruzová, MPH +

  Ďalší lekári:

  Sestra: Mgr. Beáta Peštová ( Táto e-mailová adresa je

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Vetráková Zuzana +

    

  Ďalší lekári:

  Sestra: Mgr. Schneiderová Valéria

  Adresa: Bratislava, Cintorínsku 3B

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Viková Eva +

    

  Sestra: Adriana Veselá

  Adresa: Bratislava, Cintorínsku 3B

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Nitra

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Brezovská Liliana +

   

  Sestra: Kolláriková Zuzana

  Adresa: Piaristická 5, 949 01 Nitra

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Trnava

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Novák Jaroslav +

   

  Ďalší lekári:

  Sestra: Silvia Cisárová

  Adresa: Trnava, Kollárova 31

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Trenčín

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Kulich Pavol +

   

  Ďalší lekári:

  Sestra: Ľubica Godálová

  Adresa: Jilemnického 1, Trenčín

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Levice

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Valach Ladislav, PhD. +

   

  Ďalší lekári:

  Sestra: Elena Felešová, Jarmila Palková

  Adresa: ul. Sv.

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Žilina

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Vrúbeľ Jozef +

   

  Sestra: Šenkárová Katarína

  Adresa: Kuzmányho 26, 010 00 Žilina

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Banská Bystrica

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Martina Magerová +

   

  MUDr. Magerová Martina neordinuje od 5.9. 2022 pracovných dní. Zastupuje:

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr.Lucia Zacharová +

    

  Sestra: Kavčiaková Drahoslava

  Adresa: Banská Bystrica, Okružná 19

  Lokalizácia:

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Zvolen

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Tomčíková Anna +

  Sestra: Valéria Šikurová

  Adresa: 960 01 - ZVOLEN, Kozačeka 9282

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Michalovce

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Gréta Svitlica +

   

  Ďalší lekári:

  Sestra:

  Adresa: Oddelenie všeobecného

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Prešov

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Iveta Harvišová +

   

  Ďalší lekári:

  Sestra:

  Adresa: Bratislava,

  Lokalizácia:

  Číslo dverí:

  Poschodie: suterén

  Čítať ďalej...
 • 1

Všeobecné ambulancie - ZS Košice

 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Petróci Pavol +

   

  Sestra: Daniela Gajdárová

  Adresa: Kuzmányho 8, Košice

  Lokalizácia: budova KR

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Raganová Kristína +

   

  Sestra: Monika Bírová

  Adresa: Kuzmányho 8, Košice

  Lokalizácia: budova KR

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr. Talanová Beáta +

   

  Sestra: Žaneta Lifková

  Adresa: Kuzmányho 8, Košice

  Lokalizácia: budova KR

  Čítať ďalej...
 • Všeobecná ambulancia - MUDr.Rexová Jana +

   

  Sestra: Daniela Kozejová

  Adresa: Kuzmányho 8, Košice

  Lokalizácia: budova KR

  Čítať ďalej...
 • 1