Veľkosť textu

Anesteziologická ambulancia

 • Anesteziologická abmbulancia - MUDr. Peter Mendel +

   

  Ďalší lekári: MUDr. Peter Jurík, MUDr. Eva Kostolanská, MUDr. Martina

  Čítať ďalej...
 • 1

Diabetologická ambulancia

 • Diabetologická ambulancia - MUDr. Babalová Anabela +

  MUDr. Anabela Babalová, neordinuje od 4.10. - do odvovania vrátane t.j.

  Čítať ďalej...
 • Diabetologická ambulancia - MUDr. Malíčková Danica +

   

  Ďalší lekári: MUDr. Malíčková Danica

  Sestra: Erika Vaňková

  Adresa: Bratislava,

  Čítať ďalej...
 • Diabetologická ambulancia - MUDr. Šauličová Monika +

   

  Lekári: Mudr.Šauličová Monika, Mudr,Mistríková Monika

  Sestra: Martinská Helena

  Adresa: Bratislava,

  Čítať ďalej...
 • 1

Endokrinologická ambulancia

 • Endokrinologická ambulancia - MUDr. Angela Hricová +

    

  Sestra: Renáta Švorcová

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: budova polikliniky

  Čítať ďalej...
 • Endokrinologická ambulancia - MUDr. Petrusová Adriana +

   

  Sestra: Stehlíková Miriam

  Adresa: Bratislava, Cintorínska 3/A

  Lokalizácia: Samostatná budova

  Čítať ďalej...
 • 1

FRO - ZS Banská Bystrica

FRO - ZS Košice

Gastroenterlogická ambulacia

 • Gastroenterologické odd. a odd. digestívnej endoskopie +

   

  Gastroenterologické odd. a odd. digestívnej endoskopie

  Čítať ďalej...
 • 1

Gynekologická ambulancia

 • Gynekologická ambulancia č. 1 - MUDr. Peter Blaško +

   

  Sestra: Krištofovičová Silvia

  Adresa: Bratislava, Satinského

  Čítať ďalej...
 • Gynekologická ambulancia č. 2 - MUDr. Miloslav Hronec CSc. +

    

  Sestra: Sylvia Karasová

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • Gynekologická ambulancia č. 3 - MUDr. Andrej Havalda, PhD. +

    

  Sestra: Gabriela Poláková

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • 1

Chirurgická ambulancia

 • Chirurgická ambulancia č.1 - MUDr. Mihaleová Lucia +

   

  Ďalší lekári: MUDr. Vldimír Bak, MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH,

  Čítať ďalej...
 • Chirurgická ambulancia II. - MUDr. Dušan Podmanický, MPH, MHA +

   

  Ďalší lekári: MUDr. Vladimír Balog, MUDr. Miloš Mach, MUDr. Milan

  Čítať ďalej...
 • 1

Hematologická ambulancia

 • Hematologická ambulancia - Doc. MUDr. Fábryová Viera, CSc. mim. Prof. +

  Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., neordinuje dňa 22.10.2021 , t.j. pracovných

  Čítať ďalej...
 • Hematologická ambulancia - MUDr. Kobzová Zuzana +

   

  Sestra: Vaňková Erika

  Adresa: Satinského 1, 811 08 Bratislava

  Lokalizácia:

  Čítať ďalej...
 • 1

Imunoalergologická ambulancia

 • Imunoalergologická ambulancia - MUDr. Alexandra Hadriová +

   

  MUDr. Alexandra Hadriová neordinuje dňa od 20.10.2021.do 21.10.2021 vrátane t.j.

  Čítať ďalej...
 • Imunoalergologická ambulancia - MUDr. Jaroslava Orosová +

    

  Zdravotné sestry: Zuzana Pavlíková

  Adresa: Bratislava, Cintorínska 3/B

  Poschodie: 1.

  Čítať ďalej...
 • Imunoalergologická ambulancia - MUDr. Klimík Michal +

   

  Zdravotné sestry: Stehlíková Miriam

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: budova

  Čítať ďalej...
 • 1

Interná ambulancie - ZS Bratislava

 • Interná ambulancia č. 2 - MPH, MUDr. Bézayová Tatiana, CSc. +

    

  Lekári: MUDr. Bézayová Tatiana, CSc.,

  Sestra: Monika Urbanová dipl. sestra

  Čítať ďalej...
 • Interná ambulancia č.1 - MUDr. KISSOVÁ Katarína, MUDr. NEMČEKOVÁ Viera, MPH., MUDr. ŽELEZŇÁK BABIAKOVÁ Lucie +

    

  Lekári: MUDr. KISSOVÁ Katarína, MUDr. NEMČEKOVÁ Viera, MPH., MUDr. ŽELEZŇÁK

  Čítať ďalej...
 • Interná ambulancia č.3 - MUDr. Anabela Babalová +

    

  Lekári: MUDr. Babalová Anabela

  Sestra Mgr. Iveta Hánová

  Adresa: Bratislava,

  Čítať ďalej...
 • 1

Interná ambulancie - ZS Banská Bystrica

 • Interná ambulancia - MUDr. Bernátová Anna +

   

  Sestra: Urbanová Elena /diplomovaná sestra/

  Adresa: Banská Bystrica, Okružná 19

  Čítať ďalej...
 • 1

Interná ambulancie - ZS Košice

 • Interná ambulancia - MUDr. Ivančo Imrich +

   

  Sestra:

  Adresa: Kuzmányho 8, Košice

  Lokalizácia: budova KR PZ Košice

  Čítať ďalej...
 • 1

Kožná ambulancia

 • Dermatovenerologická ambulancia - MUDr. Eva Poluchova +

   

  MUDr. Eva Poluchová, neordinuje Od 19.10.2021 Do 20.10.2021 vrátane, t.j.

  Čítať ďalej...
 • Dermatovenerologická ambulancia - MUDr. Slezáková Ivana +

   

  Sestra: Miroslava Ivanová

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • 1

Nefrologická ambulancia

 • Nefrologická ambulancia - MUDr. Fekete Jozef +

    

  Sestra: Martinská Helena

  Adresa: Bratislava, Cintorínska 3/A

  Lokalizácia: Cintorínska 3/A

  Čítať ďalej...
 • 1

Neurochirurgická ambulancia

 • Neurochirurgická ambulancia +

  Neurochirurgikcá ambulancia NsM, a.s. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a konzultačnú

  Čítať ďalej...
 • 1

Neurologická ambulancia

 • Elektrofyziologické neurologické laboratórium - MUDr. Jozef Šóth CSc. +

   

  Ďalší lekári: MUDr. František Kossuth

  laborantky: Ivana Šóth, Maria Kubová,

  Čítať ďalej...
 • Neurologická ambulancia č. 1- MUDr. Sarkanyová - Balogová Sylvia +

   

  Sestra: Cvečková Marta

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • Neurologická ambulancia č. 2 - MUDr. Volaříková Viera +

    

  Sestra: Gabrielová Dana

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • Neurologická ambulancia č. 3 - MUDr. Váhová Beata +

   

  Sestra: Katarína Balažovičová

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • Neurologická ambulancia č. 4 - MUDr.Šaffová Patrícia +

   

  Sestra: Martina Varsíková

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • 1

ORL ambulancia

 • ORL ambulancia č. 1 +

   

  Lekári: Doc.MUDr. Doležal Pavel CSc., mim. prof., MUDr. Mačaj Matúš,

  Čítať ďalej...
 • ORL ambulancia č. 3 - MUDr. Ľubica Aláčová +

   

  MUDr. Ľubica Aláčová, neordinuje od dňa 22.10.2021 do 25.10.2021 vrátane.

  Čítať ďalej...
 • 1

Ortopedická ambulancia

 • Ortopedická ambulancia - MUDr. Sijka Peter +

   

  Sestra: Liptáková Libuše

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • Ortopedická ambulancia - MUDr. Smoterová Janka +

  Sestra: Mgr. Monika Komendová

  Adresa: Bratislava, Cintorínska 3/A

  Lokalizácia: Cintorínska

  Čítať ďalej...
 • 1

Pľúcna ambulancia

 • Pľúcna ambulancia - MUDr. Hricová Katarína +

    

  Sestry: Kolmosová Viera

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: stará poliklinika

  Čítať ďalej...
 • Pľúcna ambulancia - MUDr. Peter Michalka, PhD. +

  Sestry: Kolmosová Viera

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: stará poliklinika

  Čítať ďalej...
 • 1

Psychiatrická ambulancia

 • Psychiatrická ambulancia, Psychiatricko sexuologická ambulancia - MUDr. Ivan André, PhD., MPH, MHA +

   

  Sestra: Čiková Štefánia

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • 1

Psychologická ambulancia

 • Psychologická ambulancia č. 1 +

   

  Psychológ: PhDr. Ľubica Šabíková

  Asistentka: Mgr. Marta Čundrlová

  Telefón: 02

  Čítať ďalej...
 • Psychologická ambulancia č. 2 +

   

  Psychológovia: Mgr. Dávid Gonda, Mgr. Eva Nováková

  Asistentka: Mgr. Marta

  Čítať ďalej...
 • 1

Reumatologická ambulancia

 • Reumatologická ambulancia - MUDr. Tarabčáková Lenka +

   

  Sestra: Mgr. Chvaščáková Danica

  Adresa: Bratislava, Cintorínska 3/A

  Lokalizácia: Cintorínska

  Čítať ďalej...
 • 1

Ambulancia úrazovej chirurgie

 • Traumatologická ambulancia č. 1 - MUDr. Galovič Juraj PhD., MHA, MPH +

   

  Ďalší lekári:

  • MUDr. Rosina Vladimír
  • MUDr. Horváth Tomáš, MHA, MPH
 • Čítať ďalej...
 • 1

Urologická ambulancia

 • Urologická ambulancia - MUDr. Džurný Oskar, PhD. +

   

  Sestra: Eva Urbančoková

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: Poliklinika

  Číslo

  Čítať ďalej...
 • Urologická ambulancia - MUDr. Ján Hoffmann +

   

  Ďalší lekári: MUDr. Marek Ondriš, MUDr. Vladimír Lenko, PhD., FEBU

  Čítať ďalej...
 • 1

FBLR - ZS Bratislava

 • FBLR ambulancia č.1 - MUDr.Lietavová Slavka +

  Sestra:

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: budova nemocnice

  Číslo dverí:

  Čítať ďalej...
 • FBLR ambulancia č. 2 - MUDr.Havaldová Beata +

  Sestra:

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Havaldová Beata - FBLR

  Lokalizácia: budova

  Čítať ďalej...
 • 1

Kardiologická ambulancie

 • Kardiologická ambulancia č. 1 - MUDr. Peter Solík, PhD +

    

  Sestra: Mgr.Viera Aufrichtová, Mgr.Zdenka Mikešová, Miroslava Šutláková, Martina

  Čítať ďalej...
 • Kardiologická ambulancia č.2 - MUDr. Peter Mikeš, PhD., MUDr. Juraj Papinčák, PhD. +

  Sestra: Tanková Martina

  Adresa: Bratislava, Satinského 1

  Lokalizácia: budova nemocnice

  Čítať ďalej...
 • 1

Očné ambulancie

 • Očná ambulancia č. 1 - Všeobecná očná ambulancia +

  Lekári: MUDr. Magdaléna Kollárová (14,00-19,00)
  Ďalší lekári: MUDr. Silvia Liseková,

  Čítať ďalej...
 • Očná ambulancia č. 2 - Všeobecná očná ambulancia +

  Lekári: MUDr. Silvia Liseková, MUDr. Alexandra Bottková, MUDr. Zuzana Gabrielová,

  Čítať ďalej...
 • Očná ambulancia č. 3 - Sietnicová ambulancia +

  Lekári: MUDr. Pavol Kusenda, FEBO, MUDr. Hedviga Miková, MUDr. Zuzana

  Čítať ďalej...
 • Očná ambulancia č. 4 - Kataraktová ambulancia +

  Lekári: prim. MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD. MUDr. Pavol Kusenda, FEBO,

  Čítať ďalej...
 • Očná ambulancia č. 5 - Glaukómová ambulancia +

  Lekár: MUDr. Alfonz Balažovič

  Sestra: Gabriela Kozmonová

  Adresa: Bratislava, Satinského

  Čítať ďalej...
 • Očná ambulancia č. 7 - Preventívna očná ambulancia, perimetre +

  Lekári: MUDr. Silvia Liseková, MUDr. Alexandra Bottková, MUDr. Zuzana Gabrielová,

  Čítať ďalej...
 • 1