Veľkosť textu

Dovolenky a zastupovanie

Ortopedická ambulancia - MUDr. Sijka Peter
MUDr. Sijka neordinuje od 2.11.21 do 4.11.21 2 dni a od 15.11.2021 do 18.11. 2021 vrátane t.j. 3 pracovných dní ...

Ortopedická ambulancia - MUDr. Sijka Peter
MUDr. Peter Sijka, neordinuje od: 30.8 do 2.9.21. , 3 dni a od 13.9. do 16.9. 21 3 dni Zastupuje...

Všeobecná ambulancia - MUDr. Vetráková Zuzana
MUDr. Zuzana Vetráková od 29.7.2021 do 30.7.2021 t.j. 2 pracovné dní Zastupuje:akútne stavy MUDr.Šikula NR SR  

Všeobecná ambulancia - MUDr. Petrášová Dagmar
MUDr. Dagmar Petrášová, neordinuje od 29.7.2021  do 3.8..2021 . vrátane t.j. 4 pracovných dní Zastupuje: 29-30.7.2021 MUDr. Bačová a 2-3.8...

Neurologická ambulancia - MUDr. Vladimír ŠAFČÁK
  MUDr. Vladimír ŠAFČÁK neordinuje od 2.8.2021 do 5..8.2021.vrátane t.j. 3 pracovné dni Zastupuje: MUDr.Vištanová , MUDr. Vašíková

Diabetologická ambulancia - MUDr. Babalová Anabela
MUDr. Anabela Babalová, neordinuje od 2.8. - do 13.8.2021. vrátane t.j. 10 pracovných dní Zastupuje:Interné ambulancie podľa rozpisu +diabetologické ambulancie

Endokrinologická ambulancia /BA /- MUDr. Petrusová
MUDr. Petrusová neordinuje od.2.8.2021 do 13 8.2021 vrátane t.j. 8 pracovných dní akútne stavy zastupuje MUDr. Hricová Angela endokrinologická amb.

MUDr. Uram Vladimír
MUDr. Vladimír Uram neordinuje od 27.7.2021 do 6.8.2021. vrátane t.j. 9 pracovných dní Zastupuje : MUDr. Javorský Jozef

Urologická ambulancia - MUDr. Vladimír Lenko, PhD.
MUDr. Vladimír Lenko, PhD. neordinuje od 26.7.2021-do 8.8.2021. vrátane 10 pracovných dní Zastupuje: MUDr. Hoffmann, MUDr. Ondriš

Neurologická ambulancia - MUDr. Renáta VIŠTANOVÁ
 MUDr.Renáta Vištanová neordinuje od 29.7.2021 - do 30.7.2021 vrátane t.j. 2 pracovné dni Zastupuje: MUDr.Vašková Andrea, MUDr.Šafčák Vladimír.

ORL - MUDr. Ivan ČERKALA
MUDr. Ivan ČERKALA neordinuje od 26.7.2021. - do 13.8.2021 vrátane t.j. 15 pracovných dní  Zastupuje: MUDr.Nigutová.

Pľúcna ambulancia - MUDr. Hricová Katarína
MUDr. Hricová Katarína neordinuje od 26.7.2021 do 28.7.2021 vrátane, t.j. 3 pracovné dní . Zastupuje: MUdr.Michalka, vo svojich ord. hodinách   ...

Interná ambulancia - MUDr. Alexander Machava (KE)
MUDr. ALexander Machava neordinuje od 2.8.2021 -do 13.8.2021.vrátane t.j. 10 pracovných dní Zastupuje: Dr.Babjak, Dr.Žemberová.  

Všeobecná ambulancia - MUDr. Frajbergová Michaela
Mudr.Frajbergova neordinuje od 26.7.2021 do 8.8.2021 vrátane t.j. 10 pracovných dní Zastupuje : MUDr. Novak Peter

Všeobecná ambulancia - MUDr. Ida Fendeková
MUDr. Ida Fendeková neordinuje  od 26.7.2021.-do 13.8. 2021 Zastupuje:  MUDr. Viková len akútne stavy

Urologická ambulancia - MUDr. Džurný Oskar, CSc.
MUDr. Oskar Džurný, PhD., neordinuje od 26.7. 2021 do 6.8.2021 vrátane t.j. 10 prac. dní Zastupuje: ambulancia primára MUDr.Hoffmanna.

FRO Lietavová Slavka MUDr.
MUDr. Slavka Lietavová neordinuje dňa 26.7. do 30.07.2021 jeden deň  Zastupuje: Mudr. Beata Havaldová  

FBLR ambulancia - MUDr. Viera Sochová
   MUDr. Viera Sochová neordinuje dňa od 26.7.2021 do 30.7.2021vrátane t.j. 5 pracovných dní Zastupuje: 

Imunoalergologická ambulancia - MUDr. Alexandra Hadriová
MUDr. Alexandra Hadriová neordinuje dňa od 26.7.2021.do 29.7.2021 vrátane t.j. 4 pracovné dni Zastupuje: 

Stomatológia - MUDr. Bari Vaitovič
MUDr. Bari Vaitovič neordinuje od 26.7.2021 do 6.8.2021 vrátane t.j. 10 pracovných dní Zastupuje: MUDr. Buhaj.

Zubná ambulancia - MUDr. Harmatová Katarína
MDDr. Katarína Harmatová, neordinuje od 26.7.2021. do 6.8.2021 vrátane t.j. 10 pracovných dní Zastupuje:  MDDr. Gáberova M., len akútne stavy

Dermatovenerologická ambulancia - MUDr. Poluchova Eva
MUDr. Eva Poluchová, neordinuje dňa od 21.7.2021. - do 5.8.2021, vrátane t.j. 10 pracovných dní zastupuje  MUDr.Slezáková I. - len...

Diabetologická ambulancia - MUDr. Mistríková Denisa
MUDr. Mistríková neordinuje od 22.7.2021 do 6.8.2021 vrátane t.j. 12 pracovných dní . Zastupuje : MUDr. Šauličová Cintoríska 3A

RDG - MUDr. El-Momanyová Gabriela (KE)
MUDr. El-Momanyová Gabriela neordinuje dňa od 20.7.2021 do 8.8.2021. vrátane t.j.14 prac. dní Zastupuje:MUDr. Anna Telepovská, MUDr. Ivana Šantová

MUDr. Zacharová Lucia
MUDr. Lucia Zacharová neordinuje dňa od 26.7.2021.do 6.8.2021 vrátane t.j. 10 prac. dni Zastupuje : MUDr. Magerová Martina 

PZS - MUDr. Takáč Otokár
MUDr. Takáč Otokár neordinuje od 26.7. 2021 do 13.8.2021 vrátane t.j. 15 pracovných dní. Zastupuje: MUDr. Július Doboš

Všeobecná ambulancia - MUDr. Igor Floch
MUDr. Igor Floch neordinuje od 19.7.2021.do 30.7.2021 10 pracovných dní Zastupuje: MUDr. Mičkaninová

Všeobecná ambulancia - MUDr. Maláková Mária
MUDr. Maláková Mária,  neordinuje od 19.07.2021 do 06.08.2021 vrátane t.j. 15 pracovné dni Zastupuje: MUDr. Novák Peter 

MUDr.Helienková Katarína
 Mudr. Helienková Katarína neordinuje od 19.07.2021 do 30.07.2021 Zastupuje: Mudr.Šikula František, NR SR,Namestie A.Dubčeka1,Bratislava

Imunoalergologická ambulancia - MUDr. Jaroslava Orosová
MUDr. Jaroslava Orosová neordinuje od 22.7.2021 do 4.8.2021 t.j. 10 pracovných dní . Zastupuje: MUDr Klimík, MUDr Hadriová v ord...

Neurologická ambulancia - MUDr. Patrícia Šaffová
MUDr. Šaffová neordinuje od 19.7.2021 -do 30.7.2021 vrátane t.j. 10 prac. dní Zastupuje: ostatné neurolog. amb. 

Hematologická ambulancia - MUDr. Monika Rychvalská (KE)
 MUDr. Monika Rychvalská neordinuje od 10.6.2021- 19.7. 2021 do 30.7. vrátane t.j. .10 dní Zastupuje: MUDr. Fedorčuková.

Diabetologická ambulancia - MUDr. Malíčková Danica
MUDr. Danica Malíčková neordinuje: od 20.7.21 do 29.7.21 vrátane t.j. 6 prac. dní a od 3.8.21 do 31.8.21 vrátane t.j...

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Silvia ŽOFČÁKOVÁ
MUDr. Žofčáková Silvia neordinuje od 15.7.-21.7.21 vrátane t.j. 5 prac. dní a od 26.7.-30.7.21 vratane t.j. 5 prac. dní Zastupuje: ...

Reumatologická ambulancia - MUDr. Tarabčáková Lenka
MUDr. Lenka Tarabčáková neordinuje od 19.7.2021 -do 4.8.2021. vrátane t.j. 13 pracovných dní

ÚL a PM - MUDr. Jozef Sabo
 MUDr. Jozef Sabo neordinuje od 19.7.2021 - do 8.8.2021. vrátane t.j. 15 pracovných dní Zastupuje: MUDr. Nagyová

Všeobecná ambulancia MUDr. Cajchanová Annamária
 MUDr. Cajchanová Annamária ordinuje v dňoch od 12.7.2021 do 31.7.2021 t.j.15. prac. dní v budove NR SR, amb. MUDr.Šikula František, nám. A. Dubčeka 1,BA 

Psychiatrická ambulancia - MUDr. Ivan André
MUDr. Ivan André neordinuje 19.7.2021.j 1 deň , 23.7.2021 1 deň a 2.8.2021 - 13.8.2021 10 prac. dní Zastupuje: Mestské ...

Psychologická ambulancia č.2 - Mgr. Lanščáková Katarína
Mgr. Lanščáková Katarína neordinuje od: 28.7. -do 6.8..2021vrátane t.j. 10 pracovných dní Zastupuje: PhDr. Mayerová Lucia

Neurologická ambulancia - MUDr. Váhová Beata
MUDr. Beáta Váhová, neordinuje od 26.4.2021 PN. Zastupuje:  Neurologické ambulancie akútne stavy. 

Traumatologická ambulancia - MUDr. Daniel Knapp
MUDr. Daniel Knapp neordinuje od 26.7.2021 do - 15.8..2021 t.j. 15 pracovných dní. Zastupuje: chod ambulancie zabezpečený lekárom TOO, urgentné ...

Očná ambulancia - MUDr. Magdaléna Kollárová
MUDr. Magdalena Kollárová neordinuje 1.7.2021 jeden deň a od 19.7.2021 do 29.7.2021 t.j. 8 pracovných dní .   Zastupuje: akútne stavy...

Všeobecná ambulancia - MUDr. Vorobelová Silvia
MUDr. Vorobelová Silvia neordinuje od 1.6.2021 ambulanciu prevzala MUDR. Cajchanová ordinuje na Cintorínskej 3A 1. poschodie tel. 02/ 3261 2210...

Zubná ambulancia - MDDr. Klimešová Viera
MDDr. Viera Klimešová, neordinuje od 30.11.2020 -31.12.2021 dlhodobá PN. Zastupuje: MUDr. Harmatová Katarína, zub. amb., Satinského 1, kl.2262, MUDr. Hrobská ...

RDG - MUDr. Mária Hubaľová
MUDr. Mária Hubaľová neordinuje 22.01.2021. Zastupuje:MUDr. Gabriela El-Momanyová, MUDr. Ivana Šantová, MUDr. Eva Malinovská.

Mudr.Šantova Ivana
Mudr.Šantova Ivana ,amb.Rdg neordinuje dna 17.12.2020 do 28.12.2020