Veľkosť textu

Dovolenky a zastupovanie

Stomatológia - MUDr. Bari Vaitovič
MUDr. Bari Vaitovič neordinuje od 18.10. - 21.10.2019. Zastupuje: MUDr. Buhaj.

Neurologická ambulancia - MUDr. Sarkanyová - Balogová Sylvia
MUDr. Sylvia Balogová-Sarkanyová, neordinuje 16.10. - 19.10.2019. Zastupuje: dr.Váhová, dr.Volaříková, dr.Šaffová 

Všeobecná ambulancia - MUDr. Petrášová Dagmar
MUDr. Dagmar Petrášová, neordinuje 14.10. - 22.10.2019. Zatupuje: MUDr. Vetráková.