Veľkosť textu

Dovolenky a zastupovanie

Interná ambulancia - MUDr. Lucia Železňák Babiaková
MUDr. Lucia Železňák Babiaková neordinuje 23.10. - 23.10.2020. Zastupuje: Int.amb.č.2 a č.3 podľa rozpisu iba akútne stavy.

Denzinometria Mudr.Horváthová Viera
Mudr.Horváthová Viera, nebude ordinovať dňa 23.10.2020

Všeobecná ambulancia - MUDr. Petrášová Dagmar
MUDr. Dagmar Petrášová, neordinuje 23.10. - 23.102020. Zatupuje: MUDr.Bačová

Kožná ambulancia - MUDr. Štefan CHROMÝ
 MUDr. Štefan Chromý neordinuje dňa 23.10.2020 Zastupuje:  MUDr. Kovaľová Milada, 

Neurologická ambulancia - MUDr. Sarkanyová - Balogová Sylvia
MUDr. Sylvia Balogová-Sarkanyová, neordinuje 23.10.- 25.10.2020. Zastupuje: MUDr.Volařiková

FRO Lietavová Slavka MUDr.
MUDr. Slavka Lietavová neordinuje dňa 23.10 do:23.10.2020 Zastupuje: Mudr. Beata Havaldová

Všeobecná ambulancia - MUDr. Katarína Helienková
MUDr. Helienková ordinuje v dňoch 19.10. - 23.10.2020. v ambulancii  MUDr. Šikula , NR SR /Nám.Alexandra Dubčeka 1/

Neurologická ambulancia - MUDr. Viera Volaříková
MUDr. Viera Volaříková neordinuje 22.10.-22.10.2020. Zastupuje: ostatné neuro.amb.

Endokrinologická ambulancia - MUDr. Petrusová Adriana
MUDr. Adriana Petrusová, neordinuje dňa 23.10.2020 Zastupuje: akútne stavy -interná ambulancia.

Dermatovenerologická ambulancia - MUDr. Poluchova Eva
MUDr. Eva Poluchová, neordinuje dňa 21.10.2020. Zastupuje iba akútne stavy MUDr.Slezáková

Endokrinologická ambulancia - MUDr. Angela Hricová
MUDr. Angela Hricová neordinuje 22.10 - 23.10.2020. Zastupuje:  akútne stavy - interná amb.

Traumatologická ambulancia - MUDr. Daniel Knapp
MUDr. Daniel Knapp neordinuje od 12.10 - 26.10.2020. Zastupuje:  akútne stavy - v rámci amb. starostlivosti TOO.  

Všeobecná ambulancia - MUDr. Ida Fendeková
MUDr. Ida Fendeková, neordinuje od:19.10.2020 zastupuje :MUDr.Maláková Mária

Všeobecná ambulancia - MUDr. Šikula František
MUDr. František Šikula, neordinuje od:19.10 - 23.10.2020 Zastupuje:  MUDr. Helienková,Nám.Alexandra Dubčeka 1

Všeobecná ambulancia - MUDr. Frajbergová Michaela
MUDr. Frajbergová Michaela, neordinuje 16.10. - 20.10.2020 - zastupuje MUDr. Novak Peter, MUDr. Brettschneider MUDr. Frajbergová Michaela, neordinuje 26.10. - ...

Všeobecná ambulancia - MUDr. Vetráková Zuzana
MUDr. Zuzana Vetráková neordinuje 14.10. - 27.10.2020; zastupuje  MUDr. Petrášová - iba akútne stavy

ORL ambulancia - MUDr. Ľubica Aláčová
MUDr. Ľubica Aláčová, neordinuje od: 01.10.2020. - PN

Interná ambulancia č.2
MUDr. Bezayová neordinuje 18.09 - 30.10.2020. Zastupuje:  akútne stavy zastupuje interná akútna ambulancia č.d.2025