Všeobecná ambulancia – MUDr. Dagmar Petrášová

Published by Nemocnica sv. Michala on


V ambulancii všeobecného lekárstva sa zaoberáme diagnostikou, včasnou liečbou, ale aj prevenciou (primárnou, sekundárnou a terciárnou). Medzi ďalšie činnosti patrí základná posudková činnosť a edukácia pacientov.

Poskytujeme klinické vyšetrenia, odbery na laboratórne spracovanie (biochemické, mikrobiologické), vyšetrenie moču a sedimentácie, okultné krvácanie, drobné ošetrenia, či EKG.

Vykonávame nielen aktuálnu a udržiavaciu liečbu, ale aj špecifickú zdravotnú starostlivosť, medzi ktoré patria:

 • vyšetrenie pred príjmom do policajného zboru „Lekárske vysvedčenie“,
 • vystavenie dokladov o dočasnej pracovnej neschopnosti, o jej trvaní,
 • podklady pre posudkovú komisiu odboru sociálneho zabezpečenia sociálnej poisťovne a MV SR pred prieskumom zdravotného stavu,
 • bodové ohodnotenie úrazov, dotazníky pre komerčné poisťovne a pred psychologickým vyšetrením.

Vykonávame aj vyhodnotenie posudkov:

 • o vykonaní preventívnej prehliadky v rámci špecifickej zdravotnej starostlivosti,
 • o spôsobilosti na prácu,
 • o spôsobilosti nastúpiť na kúpeľnú liečbu,
 • o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
 • držania zbrane,
 • na špeciálne kurzy,
 • spracovanie návrhov na kúpeľnú liečbu a preventívnu zdravotnú rehabilitáciu,
 • spracovanie návrhu pred rekondičným pohybom.

Ďalej vykonávame:

 • vyšetrenia študentov SOŠ MV SR,
 • vyšetrenia zadržaných pred umiestnením do CPZ,
 • vyšetrenia a odber na toxikológiu.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Dagmar Petrášová
Sestra: Blažena Bradňanová

Kontakt

Nájdete nás: Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt: 02/3261-2190, 02/3261-2191