Všeobecná ambulancia – MUDr. Ladislav Valach, PhD. (OR PZ Levice)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Sme všeobecnou ambulanciou, v rámci ktorej sa zaoberáme prevenciou (primárnou, sekundárnou a terciárnou), diagnostikou, liečbou, základnou posudkovou činnosťou a edukáciou pacientov. Poskytujeme aj poradenstvo po telefóne.

V našej ambulancii poskytujeme tieto úkony:

  • anamnéza, klinické a fyzikálne vyšetrenie, odbery na laboratórne spracovanie, vyšetrenie moču a sedimentácii, okultné krvácanie, EKG,
  • ordinovanie aktuálnej a udržiavacej liečby, ošetrenie drobných poranení,
  • vykonávanie preventívnych prehliadok v kontexte so zdravotnými poisťovňami a špecifickú zdravotnú starostlivosť,
  • vystavujeme doklady o dočasnej pracovnej neschopnosti, posudky o spôsobilosti na prácu v kategórii 1 a 2, spôsobilosti nastúpiť na kúpeľnú liečbu, na vedenie motorového vozidla, držania zbrane, o spôsobilosti na špeciálne kurzy, preventívnu zdravotnú rehabilitáciu, spracovanie návrhu pred rekondičným pohybom,
  • vypracovávame podklady pre posudkovú komisiu odboru sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne a MV SR pred prieskumom zdravotného stavu,
  • poskytujeme bodové ohodnotenie úrazov, dotazníky pre komerčné poisťovne a pred psychologickým vyšetrením.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Ladislav Valach, PhD.
Sestra: Elena Felešová, Jarmila Palková

Kontakt

Nájdete nás: dislokované pracovisko pri OR PZ, ul. Sv. Michala 35, 934 01 Levice.
Kontakt: 0961/323-920, 921, 922