Ambulancia všeobecného lekárstva – MUDr. Martina Magerová (KR PZ Banská Bystrica)

Published by Nemocnica sv. Michala on


V ambulancii všeobecného lekárstva sa zaoberáme diagnostikou, včasnou liečbou, ale aj prevenciou (primárnou, sekundárnou a terciárnou). Medzi ďalšie činnosti patrí základná posudková činnosť a edukácia pacientov.

Medzi najčastejšie vyšetrenia patrí anamnéza pacientov, klinické vyšetrenia, odbery na laboratórne spracovanie (biochemické ,mikrobiologické) vyšetrenie moču, stolice na skryté krvácanie či sedimentáciu. Pracujeme s moderným vybavením, a to 12-zvodovým EKG prístrojom, CRP prístrojom a pulzným oximetrom.

S pacientami komunikujeme liečbu v prípade chronického stavu aj telefonicky.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Martina Magerová
Sestra: Jana Homolová

Kontakt

Nájdete nás: dislokované pracovisko KR PZ, Okružná 19, 974 01 Banská Bystrica.
1. poschodie
Kontakt: 0961/606-065, 0961/606-066