Psychiatrická ambulancia – MUDr. Ivan André, PhD., MPH, MHA

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej psychiatrickej ambulancii poskytujeme krátkodobú, ako aj dlhodobú, systematickú ambulantnú starostlivosť pre  pacientov s duševnými poruchami. Tiež poskytujeme konziliárne služby pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici. Vykonávame diagnostiku i liečbu všetkých typov duševných porúch, vrátane laboratórnych odberov a podávania liekov, podávaných aj injekčnou formou.

V prípade mimoriadne vážnych stavov zabezpečujeme umiestnenie chorých v lôžkových psychiatrických zariadeniach. Poskytujeme aj špecializované služby v oblasti psychiatrickej sexuológie, služby týkajúcej sa posudkovej a znaleckej činnosti v psychiatrii, poradenské služby určené pre príbuzných pacientov.

Služby ambulancie sú založené na tímovej spolupráci lekára a skúsenej zdravotnej sestry, ktorá okrem svojich základných povinností poskytuje pacientom edukáciu a racionálne psychoterapeutické vedenie.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Ivan André, PhD., MPH, MHA
Sestra: Štefánia Čiková

Kontakt

Nájdete nás: v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt: 02/3261-2204, 02/3261-2205
E-mail: ivan.andre@nsmas.sk