Otorinolaryngologická ambulancia – MUDr. Ľubica Aláčová

Published by Nemocnica sv. Michala on


Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku je medicínsky chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, chirurgickou aj konzervatívnou liečbou a manažmentom ochorení postihujúcich uši, nos a prínosové dutiny, hltan, hrtan, zmyslové orgány sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti, mäkké tkanivá tváre a krku, vrátane nádorových ochorení. Spolupracuje s ďalšími medicínskymi odbormi a podieľa sa na liečbe ochorení štítnej žľazy, slinných žliaz, dutiny ústnej, pažeráka, priedušnice, tvárovo-čelustnej oblasti a bázy lebky.

V rámci ambulantnej starostlivosti poskytujeme pacientom komplexnú diagnostiku a liečbu, ako aj vyšetrenia audiologického pracoviska. Naša ambulancia disponuje kompletným diagnostickým vybavením vrátane mikroskopu, rigídneho endoskopu a fibroskopu.

Poskytujeme:

  • komplexné ORL vyšetrenie,
  • endoskopické vyšetrenie nosa,
  • laryngofibroskopické vyšetrenie,
  • audiometrické vyšetrenie a tympanometria,
  • paracentéza, inzercia ventilačnej trubičky.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Ľubica Aláčová
Sestra: Ľuba Bachanová, Kamila Tonková

Kontakt

Nájdete nás: v budove Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava, 1. poschodie, číslo dverí 199, 208.
Kontakt: 02/3261-4040