Očná ambulancia č. 2 – Všeobecná očná ambulancia

Published by Nemocnica sv. Michala on


Vo väčšine ambulancií sú pacienti vopred objednávaní. Ak sme vám odporučili objednať sa na ďalšiu kontrolu po dlhšom čase, odporúčame vám telefonovať cca 1 mesiac pred požadovaným termínom. Prosíme, volajte iba po 13:00 hod., nakoľko z dôvodu ošetrovania pacientov sa vám skôr nemôžeme venovať.

Čas objednania je orientačný, prosíme vás o trpezlivosť. Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne, preto nie je vždy možné vopred odhadnúť dĺžku vyšetrenia. Našou snahou je kvalitné oftalmologické vyšetrenie s riešením vášho očného problému.

Poskytujeme:

  • všeobecnéočné vyšetrenia pre pacientov odoslaných od všeobecných lekárov a špecializovaných ambulancií UN – Nemocnice sv. Michala, a.s, (prosíme, objednajte sa vopred),
  • konziliárne oftalmologické služby u pacientov odoslaných od ambulantného rajónneho oftalmológa – pacient si donesie odporúčací lístok od svojho oftalmológa (prosíme, objednajte sa vopred),
  • riešenie akútnych stavov (poskytujeme bez objednávania),
  • vyšetrenia na vodičský preukaz (ide o platenú službu, ktorá sa neuhrádzaná z verejného zdravotného poistenia).

Objednávanie je možné osobne alebo telefonicky na čísle 02/3261 2035 (prosíme, volajte iba po 13:00 hod.)
Pri objednávaní vás požiadame o stručný popis problému s očami, prípadne diagnózu z výmenného lístka, pre ktorú vás poslali na očné vyšetrenie.

Naša ambulancia rieši aj akútne stavy bez objednania, zabezpečujeme ošetrenie bez výmenného lístka. Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti pre akútne stavy sú:

  • prvá pomoc s náhle vzniknutými očnými ťažkosťami (náhle zhoršenie videnia, zápaly, hnisanie, červené oko, úrazy oka a pod.) sa neobjednáva. Prosíme, dostavte sa ráno okolo 8:00 hod.
  • vyšetríme vás podľa aktuálnej záťaže na ambulancii a naliehavosti stavu,
  • po prvotnom ošetrení a zastabilizovaní stavu si ďalšie kontroly pacient rieši cestou svojej rajónnej očnej ambulancie,
  • predpis okuliarov nie je akútnym stavom.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Alexandra Bottková, MUDr. Silvia Kaliňáková, MUDr. Daniel Havalda,
Sestra: Mgr.Jozefína Štrbáková, Mária Gerhátová

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt: 02/3261-2035