Hepatologická ambulancia – MUDr. Silvia Žigraiová

Published by Nemocnica sv. Michala on


V hepatologickej ambulancii poskytujeme špecializovanú odbornú diagnostiku a liečbu chronických chorôb pečene, odborné konzultácie v problematike najmä chronických vírusových hepatitíd B a C, chronických zápalov pečene (hepatitíd) autoimunitnej, toxickej a liekovej etiológie, poškodenie pečene xenobiotikami, alkoholom, nealkoholovej tukovej choroby pečene a nealkoholovej steatohepatitídy, chorôb pečene pri poruchách metabolizmu.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Silvia Žigraiová
Sestra: Mária Matrková

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt: 2/3261-2010