Hematologická a transfúziologická ambulancia – MUDr. Zuzana Kobzová

Published by Nemocnica sv. Michala on


Hematológia a transfúziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi, jej jednotlivých zložiek a krvotvorných orgánov.

Naša ambulancia vykonáva diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek, s ochoreniami kostnej drene, s vrodenými aj získanými poruchami zrážania krvi a zaoberá sa sledovaním antikoagulačnej liečby.

Vykonávame konziliárnu činnosť pre pacientov z iných ambulancií a lôžkových oddelení.

Na ambulancii podávame injekcie a infúzie liekov, realizujeme venepunkcie, t.j. liečebné odbery krvi a punkciu kostnej drene s mikroskopickým vyšetrením kostnej drene.

V prípade potreby odosielame pacientov na špecializované pracovisko.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Zuzana Kobzová
Sestra: Erika Vaňková

Kontakt

Nájdete nás: budova nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č. dverí: 2024
Kontakt: 02/3261-2024