Ambulancia fyziatrie, balnelógie a liečebnej rehabilitácie – MUDr. Slávka Lietavová

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naša ambulancia sa zaoberá medicínskym odborom fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR). Zameriavame sa na liečbu ochorení pohybového aparátu aj jeho chronickým postihnutím, poúrazovými stavmi, neurologickými, ortopedickými, reumatologickými ochoreniami a pod.  

Na základe odoslania pacienta všeobecným lekárom alebo špecialistom (neurológ, ortopéd, traumatológ, reumatológ a iní) komplexne zhodnotíme a vykonáme cielené vyšetrenie pacienta, stanovíme rehabilitačný program podľa aktuálneho zdravotného stavu, ktorý následne realizujú fyzioterapeuti.

Lekár FBLR je odborne zaškolený vykonávať laser po predošlej ordinácii, ak ho sám indikuje.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Slávka Lietavová
Sestra:

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, číslo dverí 2082
Kontakt: 02/3261-2076 (recepcia FBLR)
E-mail: slavka.lietavova@nsmas.sk