Ambulancia fyziatrie, balnelógie a liečebnej rehabilitácie – MUDr. Beata Havaldová

Published by Nemocnica sv. Michala on


Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) sa zameriava na liečbu ochorení pohybového aparátu aj jeho chronickým postihnutím, poúrazovými stavmi, neurologickými, ortopedickými, reumatologickými ochoreniami a pod.

Ako u nás prebieha vyšetrenie?

Všeobecný lekár alebo špecialista (neurológ, ortopéd, traumatológ, reumatológ) odošle pacienta na vyšetrenie k lekárovi FBLR. Ten komplexne zhodnotí a vykoná cielené vyšetrenie pacienta, stanoví rehabilitačný program podľa aktuálneho zdravotného stavu, ktorý potom realizujú fyzioterapeuti. Lekár FBLR je odborne zaškolený vykonávať laser po predošlej ordinácii, ak ho sám indikuje.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Beata Havaldová
Sestra:

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt:
objednávanie pacientov len na: 02/3261-2076 (Recepcia FBLR)
telefonické konzultácie: 02/3261-2082 (len v čase 13:00 – 13:30)
E-mail: beata.havaldova@nsmas.sk