Elektrofyziologické neurologické laboratórium – MUDr. Jozef Šóth CSc.

Published by Nemocnica sv. Michala on


Laboratórium slúži na diagnostiku neurologických ochorení pre hospitalizovaných, ako aj ambulantných pacientov.

Poskytujeme široké spektrum elektrofyziologických vyšetrovacích metód v neurológii akými sú :

  • elektroencefalografia (EEG), ktoré slúži na snímanie a zaznamenávanie elektrickej aktivity mozgu. Je základnou vyšetrovacou metódou pri epilepsiách, ale využitie máva aj pri iných záchvatovitých ochoreniach, napr. pri tetánii, bolestiach hlavy alebo demenciách.
  • elektromyografia (EMG), v ktorom vyšetrujeme svaly a periférne nervy pri diagnostike ochorení ako polyneuropatie, útlakové syndrómy (napr. syndróm karpálneho tunela), poúrazové poškodenia nervov, ochorenia svalov a poruchy nervosvalového prenosu (napr. myastenia gravis),

Klinikám a oddeleniam v rámci Bratislavy ako aj celého Slovenska poskytujeme vyšetrenia evokovaných potenciálov (EP), teda vyšetrenia funkcie nervových dráh v našom tele:

  • zrakové evokované potenciály (VEP) – zisťovanie funkčnosti nervových vláken zrakového nervu.
  • kmeňovo-sluchové evokované potenciály (BAEP) – zaznamenávanie odpovedí mozgu na sluchový podnet.
  • somato-senzorické evokované potenciály (SSEP) –  vyšetřenie dráhy citlivosti 
  • motorické evokované potenciály (MEP) – testovanie dráhy hybnosti končatín

Pre pacientov máme k dispozícii aj duplexné ultrasonografické vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev.

Tím ambulancie

Lekári: MUDr. Jozef Šóth CSc., MUDr. František Kossuth
Laborantky: Ivana Šóth, Maria Kubová, Ivana Foldesová, Jana Kolbenhayerová

Kontakt

Nájdete nás: v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č. dverí: 167, 282, 285.
Kontakt:
EEG – 02/3261 2167,
EMG – 02/3261 2285, 02/3261 2282,
Evokované potenciály (VEP, SSEP, BAEP, MEP) – 02/3261 2280.