Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy – MUDr. Anabela Babalová

Published by Nemocnica sv. Michala on


V diabetologickej ambulancii sa zaoberáme poruchami metabolizmu glukózy a liečbou cukrovky.

Naši špecialisti edukujú pacientov tak, aby s ochorením žili lepší a kvalitnejší život.

Poskytujeme:

  • diagnostiku ochorenia,
  • navrhnutie liečby,
  • edukáciu o životospráve, obsluhe glukomera a monitoringu glukózy v domácom prostredí,
  • meranie hladiny cukru v krvi glukomerom,.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Anabela Babalová,
Sestra: Mgr. Iveta Hánová.

Kontakt: 02/3261 2013, 02/3261 2014

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č. dverí 2013, 2014.
Kontakt: 02/3261 2013, 02/3261 2014.