Chirurgická ambulancia – MUDr. Vladimír Štefanov, MPH

Published by Nemocnica sv. Michala on


Ambulancie chirurgického oddelenia ponúkajú vyšetrenia a konzultácie pre pacientov s diagnózami brušnej steny, brušnej dutiny, konečníka, varixov dolných končatín, diabetických defektov dolných končatín, ako aj vyšetrenia v rámci náhlych príhod brušných.

Bližšie spektrum výkonov nájdete na podstránke chirurgického oddelenia.

Poskytujeme aj konzultácie k plánovaniu drobných chirurgických zákrokov jednodňovej chirurgie, ďalej konzultácie v rámci brušnej onkochirurgie, miniinvazívnej brušnej chirurgie (laparoskopia), komplexnej rekonštrukcie brušnej steny pri komplikovaných herniách (prietržiach).


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Vladimír Štefanov, MPH
Setra: Mgr. Jana Zdichavská, Mgr. Daniela Šimkovičová

Kontakt

Nájdete nás: budova nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č. dverí: 2047.
Kontakt: 02/3261 2047, e-mail: chirurgia@nsmas.sk, vladimir.stefanov@nsmas.sk