Chirurgická ambulancia – MUDr. Jozef Firment

Published by Nemocnica sv. Michala on


Ambulancie chirurgického oddelenia ponúkajú vyšetrenia a konzultácie pre pacientov s diagnózami brušnej steny, brušnej dutiny, konečníka, varixov dolných končatín, diabetických defektov dolných končatín, ako aj vyšetrenia v rámci náhlych príhod brušných.

Bližšie spektrum výkonov nájdete na podstránke chirurgického oddelenia.

Poskytujeme aj konzultácie k plánovaniu drobných chirurgických zákrokov jednodňovej chirurgie, ďalej konzultácie v rámci brušnej chirurgie, miniinvazívnej chirurgie (laparoskopie).


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Jozef Firment
Setra: Mgr. Jana Zdichavská, Mgr. Daniela Šimkovičová

Kontakt

Nájdete nás: budova nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č. dverí: 2045.
Kontakt: 02/3261 2045, e-mail: chirurgia@nsmas.sk , jozef.firment@nsmas.sk