Anesteziologická ambulancia

Published by Nemocnica sv. Michala on


Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny – tím lekárov zabezpečuje predanestétické vyšetrenia a predoperačnú prípravu všetkých mobilných pacientov pred plánovaným, a v špecifických prípadoch aj pred akútnym, chirurgickým výkonom. Zabezpečujeme aj konziliárne vyšetrenia v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestéziologický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach podľa klinického stavu pacienta.


Tím ambulancie

Lekári: MUDr. Martin Adamec, MUDr. Slavomír Banič, MUDr. Zuzana Böhmová, MUDr. Martin Buršík, MUDr. Martina Brósková, MUDr. Jozefína Čambalová, MUDr. Peter Jurík, MUDr. Eva Kostolanská, MUDr. Peter Mendel, MUDr. Tibor Molnár, MUDr. Barbora Mrázová, MUDr. Daniela Šmahajová, MUDr. Ingrid Trtalová, MUDr. Martina Ščesná
Sestra: PhDr. Eva Popovičová

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt: 02/3261-2007