Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naša interná ambulancia sa zaoberá komplexnou zdravotnou starostlivosťou, t.j. diagnostikou, liečbou a prevenciou pacientov v celom rozsahu špecializačného odboru vnútorné lekárstvo. Vykonávame v spolupráci Preventívnym centrom a pracovnou zdravotnou službou, Psychologickým centrom a s ostatnými špecializovanými ambulanciami preventívne vyšetrenia a lekárske vysvedčenia pre aktívnych príslušníkov silových rezortov (MV SR a MO SR). Realizujeme akútne vyšetrenia pre našich pacientov ako aj interné predoperačné vyšetrenia pred plánovanými operačnými výkonmi a zákrokmi v celkovej anestéze.

Poskytujeme:

  • diagnostiku ochorenia a diferenciálnu diagnostiku,
  • plán vyšetrení s vyhodnotením výsledkov,
  • navrhnutie liečby s kontrolou účinnosti,
  • edukáciu o životospráve, režimových opatreniach,
  • možnosť telefonickej a elektronickej konzultácie, objednania termínu vyšetrenia,
  • vyžiadanie preskripcie telefonicky alebo elektronicky.

Tím ambulancie

Lekár: plk. MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH
Sestra: Mgr. Katarína Zbončáková.

Kontakt

Nájdete nás: v budove Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 6.05
Kontakt: 02/3261-5074 ( v pracovné dni od 12.00 hod. do 14.00 hod. ).