Veľkosť textu
 • Vitajte
 • Objednajte sa
 • Poskytujeme

Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s.

Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4677/B si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že ku dňu 1.5.2019 bol v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vykonaný zápis zlúčenia obchodnej spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice, IČO: 36 601 578 s obchodnou spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783.

Od 1.1.2019  akcionárske práva v zanikajúcej i nástupníckej spoločnosti vykonáva v mene Slovenskej republiky ten istý akcionár (Ministerstvo vnútra SR).

Zlúčenie spoločností podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bolo jediným akcionárom schválené formou notárskej zápisnice dňa 4.4.2019.

Letecká vojenská nemocnica, a.s. bola zrušená bez likvidácie a zanikla zlúčením s Nemocnicou svätého Michala, a. s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom a prevzala všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.  

Zloženie štatutárneho a dozorného orgánu nástupníckej spoločnosti zostáva po zlúčení spoločností nezmenené.

Identifikačné údaje nástupníckej spoločnosti zostávajú nezmenené.

Zlúčením spoločností  dochádza k zefektívneniu činností poskytovateľa pri súčasnom personálnom obsadení s pozitívnymi dopadmi na regionálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k špecifickým skupinám pacientov ako aj vo vzťahu k širokej verejnosti.

vedenie  Nemocnice svätého Michala, a. s.

Vyhľadávanie

Informácie

 
Od 14. júla 2020 až do odvolania platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice. 


Centrálny recepčný pult Satinského, čísla dostupné v pracovnej dobe od 7:00 do 15:00

/ budova nemocnice /

 • 02 / 3261-1111
 • 02 / 3261-1112
 • 02 / 3261-1113
 • 02 / 3261-1114

/ budova polikliniky /

 • 02 / 3261-1237

------------------------ 

Služba ÚPS je zabezpečená denne:15.00-7.00 hod.  V sobotu, nedeľu: 7.00- 7.00 hod.

 • 02 / 32611041
 • 02 / 32611042

Najnovšie oznamy

 • Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Dobrý deň, pokiaľ spĺňate kritériá očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle prílohy k vyhláške č. 10/2021 Z. z., prosíme o Čítať ďalej...
 • Oznámenie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva +

  Vážení klienti, pacienti Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a.s.. Dnešným dňom vás chceme upozorniť na nový cenník zdravotníckych výkonov, ktorý Čítať ďalej...
 • Informácie pre IBD pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Základné informácie Pôvod ochorenia Ochorenie COVID-19 je spôsobené vírusom nazývaným SARS-CoV-2, ktorý patrí do rodiny vírusov coronaviridae. Názov coronavírus pochádza Čítať ďalej...
 • Oznam pre pacientov UN - NSM, a.s. - Pracovisko Košice +

  Vážení pacienti, Od 07.10.2020 vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 objednávanie na RTG pracovisko (okrem CT Čítať ďalej...
 • Zmena obchodného mena spoločnosti +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s. +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • Nemocnica svätého Michala, a.s. v hodnotení spokojnosti z pohľadu pacienta v roku 2018 na 1. mieste +

  Pacienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. ohodnotili v roku 2018 Nemocnicu svätého Michala, a.s. ako Čítať ďalej...
 • 1

Telefonické objednávanie