Veľkosť textu
 • Vitajte
 • Objednajte sa
 • Poskytujeme

Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s.

Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4677/B si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že ku dňu 1.5.2019 bol v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vykonaný zápis zlúčenia obchodnej spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice, IČO: 36 601 578 s obchodnou spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783.

Od 1.1.2019  akcionárske práva v zanikajúcej i nástupníckej spoločnosti vykonáva v mene Slovenskej republiky ten istý akcionár (Ministerstvo vnútra SR).

Zlúčenie spoločností podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bolo jediným akcionárom schválené formou notárskej zápisnice dňa 4.4.2019.

Letecká vojenská nemocnica, a.s. bola zrušená bez likvidácie a zanikla zlúčením s Nemocnicou svätého Michala, a. s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom a prevzala všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.  

Zloženie štatutárneho a dozorného orgánu nástupníckej spoločnosti zostáva po zlúčení spoločností nezmenené.

Identifikačné údaje nástupníckej spoločnosti zostávajú nezmenené.

Zlúčením spoločností  dochádza k zefektívneniu činností poskytovateľa pri súčasnom personálnom obsadení s pozitívnymi dopadmi na regionálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k špecifickým skupinám pacientov ako aj vo vzťahu k širokej verejnosti.

vedenie  Nemocnice svätého Michala, a. s.

Vyhľadávanie

Informácie

Dnešným dňom, t.j. od 28.02.2020, je až do odvolania prísny zákaz návštev na všetkých oddeleniach Univerzitnej Nemocnice - Nemocnice sv. Michala, a.s.

Centrálny recepčný pult Satinského, čísla dostupné v pracovnej dobe od 7:00 do 15:00

/ budova nemocnice /

 • 02 / 3261-1111
 • 02 / 3261-1112
 • 02 / 3261-1113
 • 02 / 3261-1114

/ budova polikliniky /

 • 02 / 3261-1237

------------------------ 

Služba ÚPS je zabezpečená denne:15.00-7.00 hod.  V sobotu, nedeľu: 7.00- 7.00 hod.

 • 02 / 32611041
 • 02 / 32611042

Najnovšie oznamy

 • Upozornenie - dodržiavanie karanténnych opatrení +

  Vážený pacienti,v prípade, ak máte na základe verejne dostupných informácií podozrenie na nákazu koronavirusom, v žiadnom prípade nenavštevujte naše zdravotnícke Čítať ďalej...
 • Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Vážení pacienti, vzhľadom na zvýšené počty akútnych respiračných ochorení a možnosti nákazy koronavírusom COVID-19 s účinnosťou od 12.03.2020 až do Čítať ďalej...
 • Oznam pre pacientov UN - NSM, a.s. - Pracovisko Košice +

  Vážení pacienti, vzhľadom na zvýšené počty akútnych respiračných ochorení a možnosti nákazy koronavírusom COVID-19 s účinnosťou od 13.03.2020 až do Čítať ďalej...
 • Zmena obchodného mena spoločnosti +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s. +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • Nemocnica svätého Michala, a.s. v hodnotení spokojnosti z pohľadu pacienta v roku 2018 na 1. mieste +

  Pacienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. ohodnotili v roku 2018 Nemocnicu svätého Michala, a.s. ako Čítať ďalej...
 • Certifikát ISO 9001:2015 +

  Nemocnica svätého Michala, a.s. dňa 17.01.2018 splnila požiadavky normy ISO 9001:2015 a získala nový certifikát na obdobie od 24.01.2018 do Čítať ďalej...
 • 1

Telefonické objednávanie