Veľkosť textu
 • Vitajte
 • Objednajte sa
 • Poskytujeme

Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s.

Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4677/B si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že ku dňu 1.5.2019 bol v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vykonaný zápis zlúčenia obchodnej spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice, IČO: 36 601 578 s obchodnou spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783.

Od 1.1.2019  akcionárske práva v zanikajúcej i nástupníckej spoločnosti vykonáva v mene Slovenskej republiky ten istý akcionár (Ministerstvo vnútra SR).

Zlúčenie spoločností podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bolo jediným akcionárom schválené formou notárskej zápisnice dňa 4.4.2019.

Letecká vojenská nemocnica, a.s. bola zrušená bez likvidácie a zanikla zlúčením s Nemocnicou svätého Michala, a. s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom a prevzala všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.  

Zloženie štatutárneho a dozorného orgánu nástupníckej spoločnosti zostáva po zlúčení spoločností nezmenené.

Identifikačné údaje nástupníckej spoločnosti zostávajú nezmenené.

Zlúčením spoločností  dochádza k zefektívneniu činností poskytovateľa pri súčasnom personálnom obsadení s pozitívnymi dopadmi na regionálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k špecifickým skupinám pacientov ako aj vo vzťahu k širokej verejnosti.

vedenie  Nemocnice svätého Michala, a. s.

Vyhľadávanie

Informácie

Od 3. júna 2020  je odvolaný zákaz návštev na oddeleniach nemocnice. Návštevy sú možné za  dodržania podmienok uvedených tu.


Centrálny recepčný pult Satinského, čísla dostupné v pracovnej dobe od 7:00 do 15:00

/ budova nemocnice /

 • 02 / 3261-1111
 • 02 / 3261-1112
 • 02 / 3261-1113
 • 02 / 3261-1114

/ budova polikliniky /

 • 02 / 3261-1237

------------------------ 

Služba ÚPS je zabezpečená denne:15.00-7.00 hod.  V sobotu, nedeľu: 7.00- 7.00 hod.

 • 02 / 32611041
 • 02 / 32611042

Najnovšie oznamy

 • Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Vážení pacienti.Vzhľadom k priaznivej hygienicko-epidemiologickej situácii po ukončení núdzového stavu sa od 15.6.2020 od 7:00 hod. otvárajú všetky vstupy do Čítať ďalej...
 • Informácie pre IBD pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Základné informácie Pôvod ochorenia Ochorenie COVID-19 je spôsobené vírusom nazývaným SARS-CoV-2, ktorý patrí do rodiny vírusov coronaviridae. Názov coronavírus pochádza Čítať ďalej...
 • Upozornenie - dodržiavanie karanténnych opatrení +

  Vážený pacienti,v prípade, ak máte na základe verejne dostupných informácií podozrenie na nákazu koronavirusom, v žiadnom prípade nenavštevujte naše zdravotnícke Čítať ďalej...
 • Ambulancie všeobecných lekárov - upravená prevádzka v týždni od 4.5.2020 do 8.5.2020 +

  Z dôvodu doteraz prijatých protiepidemických opatrení v UN-Nemocnici svätého Michala, a.s. je upravená prevádzka na všeobecných ambulanciách v týždni od Čítať ďalej...
 • Oznam pre pacientov UN - NSM, a.s. - Pracovisko Košice +

  Vážení pacienti, vedenie Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s. oznamuje, že po dočasných obmedzeniach sme v našom zdravotníckom zariadení obnovili Čítať ďalej...
 • Zmena obchodného mena spoločnosti +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s. +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • 1

Telefonické objednávanie